Βρέθηκε στο άνω πάτημα Χαλανδρίου σήμερα! Είναι ήσυχος και φοβισμένος, φοράει καφέ κολάρο χωρίς όνομα. Τον ψάχνει κανείς????

078D7DC4-2DCF-4613-8E71-AFB7C9AC64D9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s